บทความจากเรา

ชนิดของสติ๊กเกอร์ ในอุตสาหกรรมการผลิต

ชนิดของสติ๊กเกอร์ ในอุตสาหกรรมการผลิต

ชนิดของสติ๊กเกอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สติกเกอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ 8 ชนิดหลักๆด้วยกัน แบ่งตามวัสดุ 1. สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน – นิยมใช้กันมากที่สุด และมีราคาค่อนข้างถูก โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในการติดสินค้าเพื่อบอกรายละเอียดของสินค้า แต่ลักษณะของสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่ถูกเก็บอยู่ในสภาพที่มีความร้อน ชื้น อาจะเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือเร็ว ตัวเนื้อสติ๊กเกอร์ จะไม่ได้มีความคงทนมาก อาจเกิดรอยขูดขีด หรือหมึกจางลงได้บ้างตามการใช้งาน 2....